Elvis.bg е мобилна, комплексна, но супер лесна и удобна система за управление във вашата фирма. Връзки с партньори и клиенти, проследяване на плащания, парични потоци, задължения и активи. Издаване на фактури и други счетоводни документи. Едновременно работеща в мобилен телефон и офисен компютър.И естествено - възможност за печат през мобилния Bluetooth printer на elvis.bg.

Личен профил

В основата на системата е Вашият личен профил. С него създавате профили на Вашата компания (Вашите компании) или участвате в други, в които сте включени.

Колеги

Добавяте колеги, които може да разпределите в отделните търговски райони. Всеки колега има достъп до складове, клиенти, приходи и разходи от този търговски район.

Партньори

Възможност да регистрирате всички Ваши партньори – доставчици и клиенти. Има опция за импорт от .xls файл за desktop версията. Може да ги разпределите в някой от вашите търговски райони.

Продукти / Услуги

Регистър на Вашите продукти и услуги. С техните индивидуални характеристики и ценова политика.

Складове

Да, Вашите продукти могат да бъдат разпределяни по складове, към които различните Ваши служители имат права. Можете да прехвърляте количества от склад в склад. Да правите ревизии със складови отчети и други полезни функции.

Приходи

В този раздел Вие, или Ваш служител от неговия район регистрирате доставки към клиенти. В този раздел можете и да захранвате фирмата си със средства без да сте сключили сделка с партньор. В момента, в който получите плащане по сделка, регистрирайте го и то влиза във Вашия текущ баланс.

Разходи

За да си водите вярно текущите парични потоци, регистрирайте си и разходите, които правите. Те автоматично влизат в текущия баланс на фирмата.

Календар

Разполагате с нагледен календар, в който се отразяват по дати всички приходи от продажби, които Вие или Ваши служители са реализирали, както и всички плащания и задължения, които трябва да направите.

Документи

Издавайте Оферти, Стокови разписки, Проформа Фактури, Фактури, Дебитни или Кредитни известия. Всички документи могат да бъдат издавани и на Английски език, ако имате чуждестранни партньори.

Валути

Можете да издавате фактури в Евро, Долари и всякакви предпочитани валути.

Мобилно приложение

Безплатно, напълно функционално приложение за iOS. През него печатате и мобилните формати на документите

Свалете го от тук:

Мобилно приложение

Безплатно, напълно функционално приложение за Android. През него печатате и мобилните формати на документите

Свалете го от тук:

В elvis.bg използваме "бисквитки" и за да продължите да използвате сайта по-качествено, вие трябва да се съгласите с това условие.